Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka | B.A.M.T. TRGOVINA - Ambient.hr

NOVO: DJEČJA SOBA ALPLES MAGNET!

DODANO U KOŠARICU!

Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o., A.T. Mimare 20, Zagreb, u svojoj djelatnosti prikuplja i obrađujee osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu narudžbe putem internet stranica www.ambient.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje stranice www.ambient.hr.

B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.ambient.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o., A.T. Mimare 20, Zagreb, obrađuje osobne podatke.

Preporučujemo našim kupcima da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke prikupljamo i obrađujemo, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijelimo, koje zaštitne mjere provodimo, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@ambient.hr.

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom naručivanja na Internet stranici www.ambient.hr Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo putem Internet stranice www.ambient.hr?
Prilikom naručivanja na internet stranici www.ambient.hr, od budućeg Kupca tražimo pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa i broj mobitela.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za dostavu naručenog - narudžba neće biti provedena.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.ambient.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?
Prikupljanje i obradu osobnih podataka Kupca Internet stranice www.ambient.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.ambient.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.ambient.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

S kojim primateljima dijelimo osobne podatke?
Nećemo dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama
U trenutku plaćanja na Internet stranici www.ambient.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama tražimo privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, našeg ugovornog partnera i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Ni u jednom trenutku ne raspolažemo, ne prikupljamo niti obrađujemo osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Pohranu osobnih podataka Kupaca Internet stranice www.ambient.hr vršimo na razdoblje od šest mjeseci, nakon čega će biti trajno obrisani.

Pristup i ispravak osobnih podataka
Korisnik može zatražiti i dobiti od B.A.M.T. TRGOVINE cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@ambient.hr.

  Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ambient.hr i podaci će biti izbrisani unutar 10 dana. Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka na: info@ambient.hr ili telefonom: 01-3733-956.

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ambient.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranici www.ambient.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.ambient.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Politike privatnosti
Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.ambient.hr. Zato pozivamo Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.ambient.hr. Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.ambient.hr.
Nastavak uporabe Internetske stranice www.ambient.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.